ติดต่อ 0615983174 LINE ID : de2idea
ดูตัวอย่างผลงานเพิ่มเติม คลิกที่นี่
           
                               www.animation-cartoon.com

    สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Animation Cartoon เราให้บริการทางด้านการทำแอนนิเมชั่นหรืองานอื่นๆ

เช่น  CAI  Flash ที่ใช้งานบนเว็บไซต์ทั่ว ๆไปหรือบน  website  การใช้งานในรูปแบบต่างๆ และเรายังรับทำงานด้าน
อื่นๆ เช่น Website Animation Cai   Project   Multimedia ฯลฯ  เรารับงานทุกชนิดงานเล็ก-งานใหญ่รับทำหมดครับ

หากผู้เยี่ยมชมสนใจจ้างทำงานสามารถดูผลงานได้ที่ เมนู ผลงาน
                                                                                                                    

รับทำแอนิเมชั่น ผลิตโดย บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด โทร.02-1070046 มือถือ 086-0702377

บริการออกแบบและผลิตสื่อการสอน E-LEARNING
ที่ได้มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไมว่าจะเป็นกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์กลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ ฯ อื่นๆ โดยใช้หลักการออกแบบสื่อการสอน และทีมงานทีมากด้วยประสบการณ์และผ่านการพัฒนาวิชาต่าง ๆ มากมาย ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ได้ตามคำสั่งและความต้องการของครูอาจารย์

 

บริการออกแบบและผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
ทั้งสื่อการสอน ที่เรียกว่า CAI (Computer Assisted Instruction), Interactive Boardที่ใช้ในการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรม ตามงานอีเว้นท์ต่าง ๆInteractive Media สื่อภายในพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ้งทางทีมงานสามารถ ออกแบบและผลิตให้ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC และ Android tablet

 

บริการออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น  รับทำแอนิเมชั่นงานแต่ง
ทั้งภาพยนต์แอนิเมชั่น ซึ่งใช้ตัวละครในการผูกโยงเรื่องเพื่ออธิบาย ขยายความ แสดงหรือนำเสนอความรู้ และภาาพเคลื่อนไหวแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อการแสดงให้เห็นกระบวนการ วิธีการขั้นตอนของการเคลื่อน ไหวหรือเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้แจ่มชัดมากขึ้น โดยทางทีมงานสามารถออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการออกมาได้ทุกสาขาวิชา

 

บริการออกแบบและผลิตเกม
ปัจจุบันมีการสร้างเกมเพื่อการศึกษามากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของการนำเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียน นำเข้าไปแทรกในเกมต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกมโดยความรู้หรือเนื้อหานั้นจะส่งผ่านไปยังผู้เรียนได้ จนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้ในที่สุด เนื่องจากเกมช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นสนใจและอยากเรียนรู้ โดยทางทีมงานสามารถออกแบบและผลิตเกมเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสาขาวิชา ได้ตามคำสั่งและความต้องการของครูอาจารย์

 

บริการถ่ายวิดีโอ
ทั้งงานด้านถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ อัดภาพ ถ่ายทำรายการ ถ่ายในงานอีเว้นท์ต่าง ๆรวมถึงวิดีโอพรีเซนต์หน่วยงานองค์กร โดยช่างผู้ชำนาญงาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ ซึ่งทางทีมงานให้บริการอย่างพิถีพิถัน และปราณีตในทุกขั้นตอนการผลิตผลงาน สร้างสรรค์ มีคุณภาพ

 

บริการพากษ์เสียงประกอบ
บริการลงเสียงบรรยาย พากษ์เสียง (Voice) ประกอบสื่อมัลติมีเดีย สื่อการสอน(E-learning), สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book), รวมถึงสื่อที่ใช้ในงานพรีเซนเทชั่นอื่น ๆ โดยทีมงานพากษ์เสียงคุณภาพ

 

บริการจัดทำเว็บไซต์
เริ่มตั้งแต่จัดทำเว็บไซต์ เขียนเว็บไซต์ ให้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนงานบริการหลังการขาย บำรุงรักษาซอลฟ์แวร์ ดูแลอัพเดทเนื้อหาของเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซด์ ทั้งเว็บไซต์ส่วนบุคคลและเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทางทีมงานก็สามารถจัดทำให้ได้ตามความต้องการ

โครงเรื่อง ( Story) โครงเรื่องจะประกอบไปด้วยการเล่าเรื่องที่บอกถึงเนื้อหาเรื่องราวทุกอย่างในภาพยนตร์ทั้งตัวละคร ลำดับเหตุการณ์ ฉาก แนวคิด และที่สำคัญเราควรพิจารณาว่าการเล่าเรื่องควรจะมีการหักมุมมากน้อยเพียงไร สามารถ สร้างความ บันเทิงได้หรือไม่ และความน่าสนใจนี้สามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจ จนสามารถระลึกในความทรงจำ และทำให้คนพูดถึง ตราบนานเท่านานหรือเปล่า 

สคริปต์ ( Script ) เป็นขั้นตอนในการจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องให้ออกมาในแต่ละฉาก พร้อมทั้งกำหนดมุมกล้อง เทคนิคพิเศษ รวมถึงระยะเวลาของการเคลื่อนไหว โดยให้รายละเอียดต่างๆเช่น  ผู้จัดทำ เสียงดนตรี ( Musidcians ) เสียงประกอบ ( Sound Effects ) จิตกรในการวาดหรือนักออกแบบตัวละคร ( Artists ) และแอนิเมเตอร์ ( Animators ) สร้างภาพให้กับตัวละคร 
( Characters Design ) ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบและกำหนดลักษณะนิสัย บุคลิกบทบาทต่างๆ และท่าทางการเคลื่อนไหว ให้กับตัวละคร โดยอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ ได้แก่ ขนาด ( Size ) รูปทรง ( Shape ) และสัดส่วน 
( Proportion )

บอร์ดภาพนิ่ง หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า สตอรีบอร์ด ( Storyboards ) เป็นการใช้ภาพในการเล่าเรื่องให้ได้ครบถ้วน ทั้งเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอารมณ์ในเหตุการณ์นั้นๆสีหน้า ท่าทาง ลักษณะต่างๆของตัวละครบอกถึงสถานที่ และมุมมองของภาพ ซึ่งภาพวาดทั้งหมด จะเรียงต่อเนื่องเป็นเหตุผลกัน เมื่อดูแล้วสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

 

บันทึกเสียง ( Sound Recording ) หลังจากที่เราได้ออกแบบตัวละครและสร้างสตอรีบอรด์เรียบร้อยแล้ว เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอัดเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างยิ่ง บางสตูดิโออาจจะเริ่มต้นด้วยการอัดเสียง Soundtrack ก่อน ซึ่งการอัดเสียงประกอบแอนิเมชันจะแยกออกเป็นประเภทของเสียงโดยหลักแล้วจะมีดังนี้คือ

      - เสียงบรรยาย ( Narration ) เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจ เป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้ชมว่าเรื่องเป็นอย่างไร และยังเป็นการเชื่อมโยงให้เรื่องราวติดต่อกันด้วย

      - บทสนทนา ( Dialogue ) เป็นหลักการหนึ่งในการสื่อเรื่องราวตามบทบาทของตัวละคร เป็นการสื่อความหมายให้ตรง ตามเนื้อเรื่องที่สั้น กระชับ และสัมพันธ์กับภาพ

      - เสียงประกอบ ( Sound Effects ) เป็นเสียงที่นอกเหนือจากบรรยาย เสียงสนทนา เสียงประกอบจะทำให้เกิดรู้สึก สมจริงสมจัง มีจินตนาการเช่น เสียงระเบิด เสียงฟ้าร้อง เป็นต้น ราวกับได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานที่นั้นด้วย

      - ดนตรีประกอบ ( Music ) ช่วยสร้างอารมณ์ของผู้ชมให้คล้อยตามเนื้อหาและปรับอารมณ์ของผู้ชมระหว่างการเชื่อมต่อของ
ฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งได้ด้วย

ตรวจความเรียบร้อยของแอนิเมชั่น ( Animatic Checking ) Animatic คือการนำภาพที่วาดโดยช่างศิลป์ตามแนวคิด สร้างสรรค์มาประกอบกันเข้าเป็นเรื่องราวพร้อมเสียง ประโยชน์ของการทำ Animatic คือเวลานำเสนองานงานแอนิเมชั่นเบื้องต้น จะไม่หยาบเกินไปสามารถสื่อแนวคิดหลักใหญ่ๆ ช่วยให้นักสร้างสรรค์สามารถทบทวนแนวความคิดก่อนที่จะผลิตเป็น ภาพยนตร์ทบทวนกรอบเวลา การดำเนินเรื่องราวเหตุผลที่สามารถอธิบายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมภาพหรือ ตัดเข้าสู่ฉากอื่นได้ทันที เพื่อให้ได้งานที่มีอารมณ์จังหวะ และองค์ประกอบที่ใกล้เคียงก่อนการทำแอนิเมชั่น

ปรับแต่งชิ้นงาน ( Refining the Animation ) หลังจากที่เราได้ทำ Animatic แล้วจะต้องนำไปปรับปรุงและ ตกแต่งแก้ไขสตอรีบอร์ด และขั้นตอนอื่นๆ โดยละเอียด เช่น ลักษณะงานศิลป์ ( Character Art ) ฉากหลัง ( Background ) เสียง
( Sound ) เวลา ( Timeing ) และส่วนประกอบอื่นๆจนกระทั่งเข้าสู่การผลิตงานแอนิเมชั่นต่อไป โดยการวาดเส้นด้วยคอมพิวเตอร์ การลงสีฉากและตัวละคร ภาพประกอบและเสียงต่อไป ( Composting )ซึ่งในอดีตการปรับเปลี่ยนแผนงานการทำ ภาพยนตร์การ์ตูน มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในปัจจุบันนี้ได้นำระบบดิจิตอลคือคอมพิวเตอร์นั่นเองเข้ามาช่วยในการสร้างงานแอนิเมชั่นทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

 

รับทำสื่อการสอน E-learning Design
1.CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.WBI เว็บช่วยสอน
3.CMS ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
4.LMS ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รับทำแอนิเมชั่น Animation design
1.แอนิเมชั่นการ์ตูน สำหรับประกอบบทเรียน
2.แอนิเมชั่นการ์ตูน สำหรับงานจัดแสดงสินค้า
3.แอนิเมชั่นการ์ตูนแนะนำ บริษัท หน่วยงาน องค์กร
4.แอนิเมชั่นรูปแบบ infographic
5.แฟลชแอนิเมชั่น 2 มิติ Flash Animation 2D


รับทำเกมส์ Game design
1.รับทำเกมส์ Facebook [เรามีผลงานที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมากบน facebook]
- ระบบ Server สำหรับเกมส์
- ระบบการชำระเงิน
- รับบบ admin บริหารจัดการเกมส์
- ระบบป้องกันการเจาะระบบเกมส์
2.รับทำเกมส์ Application [android / iOS]
- รูปแบบ Native Application
- รูปแบบ OOP
3.รับทำเกมส์สำหรับงานจัดแสดงสินค้าและออกบูธ
4.รับทำเกมส์ [Flash AS 2.0 / Flash AS 3.0 / flash builder]


รับทำสื่อมัลติมีเดียทุกชนิด Multimedia design
1.รับทำครู ค.ศ. 3
2.รับทำอาจารย์3
3.รับทำผลงานอาจารย์3
4.รับทำนวัตกรรมและงานวิจัย
5.รับถ่ายวีดีโอและตัดต่อ
6.บริการถ่ายวิดีโอ
7.บริการพากษ์เสียงประกอบ
8.บริการจัดทำเว็บไซต์

 

Wedding Animation / รับทำแอนิเมชั่นงานแต่ง,รับทำแอนิเมชั่น Wedding,รับทำการ์ตูนงานแต่ง
- รับทำ wedding animation น่ารักๆ,wedding animation
- รับผลิต งาน animation 3D (สามมิติ)
- รับทำแอนิเมชั่น Wedding cartoon
- รับทำการ์ตูนงานแต่ง,ทำแอนนิเมชั่นงานแต่ง
- รับทำพรีเซนเทชั่นงานแต่งงานแบบการ์ตูนน่ารักๆ
- รับทำทั้งการ์ตูนงานแต่ง ขอแต่งงาน แอนิเมชั่นความรัก
- รับทำ แฟลช อนิเมชั่น ทำสื่อการสอนด้วยแฟลช
- การ์ตูนงานแต่ง wedding‎
- รับทำการ์ตูน3dแอนิเมชั่น‎
- รับทำการ์ตูนแอนนิเมชั่นแต่งงานและวีดีโอพรีเซนเทชั่นงานแต่งงานรับทำแอนนิเมชั่น,รับทำอนิเมชั่น,รับทำ animation,รับทำ animation,รับทำAnimation,รับทำแอนิเมชั่นงานแต่ง

                                                         รับทำแอนิเมชั่นงานแต่ง   รับทำ infographic